Potrzebujesz błyskawicznej wyceny podłogi?

Formularz kontaktowy
17 czerwca, 2019

Deska dwuwarstwowa DUO – konstrukcja i montaż

KONSTRUKCJA

Deska dwuwarstwowa „DUO” jest wykonana z dwóch sklejonych warstw: dolnej – sklejki oraz górnej – lameli. Warstwa górna jest zrobiona z lameli dębowych bądź jesionowych. Grubość lameli w desce 15mm wynosi 3,2 mm, w desce 19mm – 3,2mm. Bazą lameli jest bardzo wytrzymała sklejka brzozowa.

ROZMIARY

15 mm grubości:
Szerokość: 125mm, 145 mm, 190 mm, 220mmm

19 mm grubości (na indywidualne zamówienie):
Szerokość: 125mm, 145 mm, 190 mm, 220mm

  • Długość: od 500 do 2000 mm
  • Łączenie: pióro – wpust
  • Mikrofaza: 1 mm głębokości z czterech stron

Może być montowana w pomieszczeniach nad poziomem gruntu, na poziomie gruntu oraz poniżej poziomu gruntu.
Może być wykorzystana przy ogrzewaniu podłogowym.

MONTAŻ

Deskę litą układa się na dwa sposoby: na klej i na skryte gwoździe:

  1. Na klej bezpośrednio na wylewkę, na klej na podłoże ze sklejki lub płyty OSB, na klej na stare podłoże drewniane. Zastosowanie skrytych gwoździ przy klejeniu na sklejkę lub OSB ułatwia i przyśpiesza montaż. W wielu krajach (min Holandia, Belgia) deski układa się zawsze na klej i skryte gwoździe.
  2. Za pomocą skrytych gwoździ można układać deskę na sklejkę, płytę OSB lub stare podłoże drewniane. Przy tej metodzie zawsze można zastosować klej, który dodatkowo wzmocni połączenie między deską a podłożem.

NORMA PRODUKCYJNA

Produkcja deski podłogowej wielowarstwowej ”DUO” odbywa się na podstawie normy zakładowej ZN-PH-1/2015/13489:2002 opartej na normie PN-EN 13489:2002.
Nasza norma zakładowa ZN_PH-1/2015/13489:2002 ma jednolite brzmienie z normą PN-EN 13489:2002 z pominięciem następujących punktów :

4.4.2.1.1 i 4.4.2.1.2 – wykreślono

Klasyfikacja materiału odbywa się na podstawie własnej klasyfikacji tzw. klasa wolna (pkt 4.4.2.2 powyższej normy) – patrz

4.5 – Wilgotność

Wilgotność warstwy górnej powinna wynosić 6% – 10% w czasie opuszczania zakładu producenta.
Jedyną właściwą metodą pomiaru wilgotności elementów posadzkowych wielowarstwowych podano w EN-13183-1 (metoda suszarkowo-wagowa)

UWAGA – Norma EN 13183-2 (metoda elektrometryczna) może być stosowana tylko do przybliżonej oceny wilgotności.

4.6.1 Postanowienia ogólne

Wszystkie podane wymagania odnoszą się do wilgotności 8 % i mają zastosowanie w czasie opuszczania zakładu producenta.

4.6.2 Cechy wymiarowe i dopuszczalne odchyłki

Tablica 5 – Typ posadzki – Typ 4 (klasa wolna) – zmieniono wartości następujących odchyłek:

  • dopuszczalna odchyłka szerokości- ±0,3 mm
  • uskok (między elementami) ≤0,5 mm
  • dopuszczalna odchyłka prostokątności – ≤ 0,3 % szerokości
  • krzywizna poprzeczna (w poprzek elementu – ≤ 0,4 % szerokości
  • krzywizna podłużna boków (wzdłuż elementu) ≤ 0,2 % długości